VA các giả định được chấp nhận.

FHA/VA các giả thiết không được chấp nhận. Trước năm 1987, khi FHA và Cơ quan Cựu chiến binh (VA) ngừng cấp chương trình này, hàng triệu các khoản vay đã được thực hiện. Mặc dù hầu hết các khoản vay này đều được trả trước, một số ít những người bán bất động sản vẫn còn chưa trả các khoản vay này. Khoản vay theo chương trình các giả thiết không được chấp nhận ra đời sớm nhất và là bán căn hộ chung cư khoản vay ít tốn kém nhất mà anh có thể có được. Lý do là: không có các câu hỏi đưa ra cho người đi vay và tất cả yêu cầu đặt ra là thanh toán một lượng phí giả định thấp. Anh có thể xem thêm danh sách các bất động sản do VA sở hữu đã được mua lại tại website của họ www.vahomeswash.com.
HUD những ngôi nhà. Khi những người đi vay FHA không có khả năng thanh toán cho khoản vay của họ, Cơ quan Phát triển Đô thị (HUD), cơ cho thue van phong quan quản lý FHA, sẽ sở hữu lại những bất động sản này. Các bất động sản HUD có thể được mua lại với mức lãi suất giảm tới ba phần trăm. Để có thêm chi tiết, hãy yêu cầu một người bán bất động sản đăng ký tại HUD, hoặc có thể xem tại website của họ www.hud.gov.
VA các khoản vay thế chấp. Nếu anh là một cựu chiến binh đạt yêu cầu, anh có thể vay tới 240.000 đô la để mua một ngôi nhà. Để có được khoản vay này, hãy nộp giấy xuất ngũ của mình cho VA để có được giấy chứng nhận khả năng đạt yêu cầu. Việc không Đèn ngủ phải trả tiền mặt cho đến khi hết hạn và cảm giác thoải mái là hai lợi ích dành cho những người phục vụ đáng kính trọng trong quân đội Mỹ.

VA các giả định được chấp nhận. 

Reply