Tuân thủ theo nguyên tắc

1 8. Tuân thủ theo nguyên tắc

Ý tưởng này ở đây được chúng tôi rút ra từ cuốn Lãnh đạo theo nguyên tắc của tác giả Stephen Covey. Theo đó, các nguyên tắc của chúng ta nên trở thành nền tảng cho các hành động của chúng ta và là  định hướng chính về việc chúng ta tương tác trong các mối quan hệ như thế nào.

Mách nhỏ

Hãy dành thời gian xem lại các nguyên tắc của bạn. Bạn tuân theo những nguyên tắc nào và hành động theo những nguyên tắc đó ra sao? Những hành động của bạn có thể hiện được bạn là người tuân theo nguyên tắc?

img_540989e348853Tuân thủ theo nguyên tắc

Bạn đã bao giờ suy nghĩ về những nguyên tắc nào ảnh hưởng tới mình hàng ngày? Có lẽ bạn nên nghĩ tới điều đó bởi vì các hành động của bạn phản ánh các nguyên tắc của bạn theo nhiều cách khác nhau. Và những nhận thức mà các hành động đó mang lại sẽ gửi tín hiệu cho mọi người biết các nguyên tắc của bạn có phù hợp với các nguyên tắc của họ hay không.

Ví dụ, bạn có đối xử với những người khác một cách công bằng, chính trực và trung thực? Đây là những nguyên tắc cơ bản mà mọi người kỳ vọng chúng ta làm theo, và cũng là những nguyên tắc thiết yếu trong việc xây dựng các mối quan hệ tích cực.

Song các nguyên tắc còn hàm chứa nhiều điều nữa ngoài hành động bởi vì chúng chính là hệ thống định vị đạo đức của bạn. Điều đó có nghĩa rằng chúng dẫn hướng cho các quyết định và hành động cuối cùng của bạn. Và chúng đóng vai trò như một chiếc đèn hiệu để những người khác nhận biết được bạn thực sự là người như thế nào.

Reply