thế nào là tiền lương tính theo sản phẩm

Tiền lương tính theo sản phẩm là hình thức trả lương cho người lao động căn cứ vào số lượng sản phẩm mà họ vừa sáng tạo ra và đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm. Đơn giá tiền lương xác định căn cứ vào mức lương tính cho một đơn vị thời gian và định mức năng suất tính theo sản phẩm cho một đơn vị thời gian đó của cùng một loại
công việc.
Công thức tính lương tổng quát:
Lsp = NuxĐg
trong đó:
Ntl – số sản phẩm thực tế hoàn thành đã được nghiệm thu Đg – đơn giá tiền lương tính cho một đơn vị sản phẩm
Điều kiện để áp dụng tốt lương sản phẩm:
+ Có hệ thống các mức lao động có căn cứ khoa học để tạo điều kiện tính đơn giá lương chính xác chung cư Viễn Triều Nha Trang.
+ Có chế độ theo dõi và kiểm tra chất lượng sản phẩm.
+ Làm tốt cồng tác giáo dục chính trị tư tướng cho mọi người lao động đế tránh khuynh hướng chạy theo số lượng mà quên mất chất lượng. Sở dĩ phải nhấn mạnh vấn đề này vì khi nhận thức của người lao động còn thấp thì hình thức này đã phát sinh ra rất nhiều hậu quả xấu.
Ưu điểm nhược điểm:
– Ưu điểm: thực hiện tốt hơn nguyên tắc phân phối theo lao động; khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động trình độ tay nghề sử dụng có hiệu quá các máy móc thiết bị và thời gian làm việc; thúc đẩy việc cải tiến sản xuất tổ chức lao động ở các công trường tổ đội; thúc đẩy công tác kiện toàn định mức thống kê kế toán kiểm tra chất lượng sản phẩm; kết hợp hài hòa các lợi ích: nhà nước tập thể và người lao động.
– Nhược điểm: áp dụng hình thức tiền lương này thường hay gây ra tâm lý chạy theo số lượng sản phẩm mà ít quan tâm đến chất lượng và sử dụng tiết kiệm vật tư…

Reply