tham gia LHQ Gumas tổng số 4.366 học sinh trung học tiểu học

TỔNG tham gia cấp độ LHQ tiểu học (SD) hoặc trung học cơ sở tương đương ở Gunung Mas (Gumas) trong năm 2016, tổng cộng có 4366 sinh viên.
Nó được phân phối bởi các Trưởng phòng Giáo dục (Disdik) Gumas Tòa án khi một cuộc họp UAS phối hợp và giai đoạn LHQ tôi, thứ Hai (4/4) đêm.
Rakor UAS LHQ SD-SMP: Trưởng Giáo dục huyện Văn phòng Gumas (thứ hai từ trái) phát biểu trong lễ khai mạc kỳ thi cuối cấp cuộc họp phối hợp và giai đoạn thử nghiệm quốc gia tôi trong hội trường Zephaniah sạn, Kuala Kurun, thứ Hai (2016/04/04) đêm.
“Số lượng thí sinh đăng ký SDsederajat nhiều như trong năm 2510 và 1856 như người tham gia bình đẳng cơ sở, nâng tổng số tiền cho 4366 người tham gia,” Agung nói.
Theo Tòa án, mặc dù cho đến nay các kỳ thi quốc gia vẫn còn tranh cãi, nhưng chính phủ đã quyết tâm thực hiện các UAS và LHQ để lập bản đồ chất lượng giáo dục ở Indonesia.
Trong thực tế, ông giải thích, đã ban hành Quy chế của Số Cơ quan tiêu chuẩn giáo dục quốc gia: 0034 / P / BSNP / XII / 2015 về thủ tục hành chuẩn (POS) hoạt động của Liên Hợp Quốc năm học 2015/2016.
“Chính phủ tiếp tục tìm kiếm để thực hiện các kỳ thi quốc gia trung thực và khách quan. Một trong số họ có thực hiện bài thi trên máy tính quốc gia. Nhưng hôm nay không ai trong giáo dục tại địa điểm chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện thử nghiệm trên máy tính, “ông giải thích

Reply