Pirelli mùa giải tới chiếu một hợp chất mới, mềm mại cực chắn vạn văn

Về Australia, các đội sẽ được thông báo bởi FIA chắn vạn văn   tại ngày 10 tháng 12 lốp xe có sẵn vào ngày thứ năm sau và phải gửi cho lựa chọn của họ sẽ được tiết lộ chắn vạn văn   hai tuần trước khi cuộc đua.

Pirelli Motorsport giám đốc, Paul Hembery, giải thích tại sao rất nhiều tuần là cần thiết: “Về cơ bản đó là về giao thông vận tải, và cho rằng mỗi đội sẽ có những phức tạp tùy chọn có thể có nhiều. Đó là vấn đề, “ông giải thích cho AutoSport.

chắn online

“Khi chúng tôi quyết định chúng tôi biết những gì Cách tính điểm trong Chắn online – Chắn vạn văn

chúng tôi muốn. Nhưng bây giờ, những phức tạp và sản xuất đã thay đổi, chúng ta phải suy nghĩ khác đi chiến dịch có như chúng ta đã làm trước đó. ”

Các đội và các nhà sản xuất lốp xe sẽ có tối đa sáu thử nghiệm trong năm, hai mùa giải trước sau và cũng trong mỗi bài kiểm tra sẽ có hai ngày thử nghiệm.

chắn online

“Khi tham vấn với các đội bóng và lốp nhà cung cấp, FIA có quyền tổ chức lên đến sáu bài kiểm tra hai ngày với mục đích duy nhất của việc cung cấp các nhà cung cấp cơ hội để thử nghiệm những cải tiến trong thiết kế của lốp xe của họ”, làm cho các quy định thể thao.

Và các trình điều khiển có những ngày,   Cuộc thi Viết bài hay rinh ngay phần thưởng trong Chắn vạn văn

acomplarse cơ hội tốt hơn cho cao su mới.

Các nhà sản xuất lốp xe của Ý sẽ vẫn tồn tại giải đấu cao nhất cho đến năm 2019.

Reply