Phó Regent Kotim Đề nghị Entice Trường Học sinh tham gia Liên Hợp Quốc

Phó Regent Kotim M Taufiq Mukri khuyên các trường học để thuyết phục học sinh đã không tham gia vào ngày đầu tiên của thi quốc gia vào năm 2016 tại khu vực này để làm theo trong ngày hôm sau hoặc sau kỳ thi bổ sung.
Học sinh SMAN 1 Sampit nhìn nghiêm túc kỳ thi quốc gia máy tính dựa trên ngày đầu tiên, thứ hai (2016/04/04).  BORNEONEWS / rifqi
“Những học sinh không đến ngày đầu tiên của Liên Hiệp Quốc, phải được trau dồi học về nhà mình, thuyết phục và mời họ tham dự kỳ thi vào ngày hôm sau hoặc kỳ thi bổ sung. Đừng để bất kỳ học sinh đã không tham gia Liên Hợp Quốc,” ông nói, thứ ba (2016/05/04).
Theo Taufiq, nó là điều không may có những sinh viên đã đăng ký cho Liên Hợp Quốc trong năm 2016 đã không được tuân thủ, hoặc là vì những lý do bỏ học hoặc bệnh viện. Do đó, tương đương với kỳ thi quốc gia trung học mà hiện đang thực hiện giai đoạn cuối cùng của giáo dục trung học.
Ông thừa nhận mối quan tâm đó là những học sinh bỏ học trước khi thực hiện LHQ. Trong thực tế, nếu tôi có thể đi học, thuyết phục, và để cung cấp cho sự hiểu biết với cha mẹ, gia đình, và các học sinh có liên quan.

Reply