nền tảng cho sự khác biệt

Rủi ro rất lớn tồn tại trong việc nhìn nhận những thứ đang thay đổi thông qua lăng kính của những gì đang tồn tại. Trong kỷ nguyên đổi mới tương lai không chỉ là sự tiếp diễn của quá khứ mà phải khác biệt hoàn toàn với quá khứ. Cho dù bạn có thoát khỏi quá khứ thành công hay không đều không liên quan chungcuthegardenhilltranbinh.com. Tương lai vẫn diễn ra dù có bạn hay không. Thế nhưng nếu bạn muốn tạo ra cái mới bạn phải phá hủy toàn bộ hệ thống niềm tin đang tồn tại và loại bỏ hoàn toàn mọi thứ gì không đúng đắn mãi mãi hoặc đúng đắn trên diện rộng.
Hãy tự hỏi rằng những tín điều trong ngành mà công ty mình đã cố tình vi phạm là gì? Chúng ta không thể nghĩ ra bất cứ cái nào sao? Nếu vậy đừng kỳ vọng có thể vượt qua mức lợi nhuận trung bình ngành. Các nhà cách mạng ngành tạo ra những chiến lược mang tính lật đổ thay vì quy phục. Để làm được điều này bạn phải phá hủy hệ thống niềm tin đã ngăn chặn các cá nhân trong tổ chức của bạn hình dung ra các chiến lược phi chính thống.
Trong phần lớn các công ty thì việc tái thiết các mô hình kinh doanh mà không ảnh hưởng đến các hệ tư duy cố hữu là điều không thể. Các hệ tư duy cố hữu bắt nguồn và củng cố cho mô hình kinh doanh hiện tại. Mô hình kinh doanh là một thứ. Hệ tư duy là hàng loạt những niềm tin về thứ này. Hệ tư duy phản ánh xu hướng trung tâm của các niềm tin xung quanh các biến thiết kế các mô thức kinh doanh chủ đạo:
Phương châm hoạt động của chúng ta là gì?
Quy mô thị trường/ sản phẩm của chúng ta là gì?
Nền tảng cho sự khác biệt là gì?
Những năng lực cốt lõi quan trọng là gì?
Những tài sản chiến lược mà chúng ta cần sở hữu là gì?
Những quy trình cốt lõi quan trọng là gì?
Làm sao chúng ta có thể cơ cấu tốt nhất các nguồn lực của chúng ta?
Chúng ta sẽ tiếp cận thị trường như thế nào?
Chúng ta cần phục vụ khách hàng loại thông tin nào?
Chúng ta muốn có quan hệ như thế nào với khách hàng?
Chúng ta định giá sản phẩm và dịch vụ như thế nào?
Chúng ta cung cấp gói lợi ích cụ thể nào?
Làm sao chúng ta để có thể hợp nhất nhà cung cấp và đối tác?
Những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận mà chúng ta có thể tận dụng là gì?

Reply