Mất kính cận vẫn dám đi họp

Mất kính cận vẫn dám đi họp

Ờ, người ta thì bảo mất kính cận gọng nhựa là coi như chịu rùi chẳng thể làm gì được nữa, nhưng mà mình thì lại thấy khác. Vì thực ra mình cũng không phải là phải là người cận quá nặng nên vẫn có thể nhìn được lờ mờ, chủ yếu là hôm nay có cuộc họp thui, vội vàng đi họp thế nào mà để quên cả kính cận ở chỗ làm việc ấy chứ. Thui thì muộn rùi, đi thì cứ đi thui cứ cũng không biết là sẽ ứng phó như thế nào cả.

IMG_9957

Cũng hy vọng là không cần dùng đến kính cận nhiều, tài liệu thì mang theo đây rùi, đây toàn là những tài liệu do mình làm ra nên mình có thể nắm bắt được nội dung của nó rùi. Mình có thể báo cáo tóm tắt mà không cần nhìn vào giấy, chỉ sợ phát sinh vấn đề gì đột xuất mà mình chưa kịp nhớ ra thì lại phải cần nhìn vào giấy để đọc. Mà đọc chậm thì không sao chứ đọc nhanh mà không có kính cận thì cũng hơi khó đối với mình, vì bị lóa mắt mắt.

IMG_9970

Trong cuộc họp hôm nay không biết có ai cũng mang theo kính mắt hay không, nếu cấp bách quá thì đành mượn người ta để đọc tạm vậy. Hy vọng là số của họ không bị quá cao so với số của mình, hoặc không thì đành tự đọc vậy, hơi chậm một chút nhưng mà vẫn còn có thể đọc được. Hy vọng làm mọi việc xuôi sẻ như em đã định liệu, không có gì đột biến thì em vẫn có thể ứng phó được ngon lành mà không cần sử dụng đến kính cận, cái tội đểnh đoảng đến là khổ mà.

Reply