Mặc dù Rain Deras, 400 TNI và cảnh sát đã sẵn sàng để triển khai hoạt động ‘Bóng’ Photowonder

Mưa đã không nản chí thành phố Palangkaraya lực lượng kết hợp để thực hiện một quả táo để thực hiện một hoạt động tấn ma túy ở một số nơi.Photowonder

Photowonder

Photowonder

Tim tham gia vào hoạt động này từ Kodim, quân cảnh, cảnh sát Sabara, Jatanras Krimum Cảnh sát, Cục Thuốc, tỉnh BNN, BNN, cảnh sát, cảnh sát và các di động lữ đoàn cảnh sát.Photowonder

Photowonder
Hàng trăm binh lính sẽ chạy các hoạt động kết hợp đấu tranh Syndicate thuốc (Bóng) gắn liên quan đến buôn bán ma túy trong Palangkaraya.Tải photowonder cho điện thoại iphone – 89

Photowonder

hoạt động sáng sẽ được tăng cường đưa ra trong Palangkaraya cũng là thủ đô của tỉnh Tây Kalimantan hoạt động nhiều đại lý thuốc và một mạng lưới đủ lớn.Tải ứng dụng photowonder java – 105

Reply