Hết công ty này đến công ty khác

Hết công ty này đến công ty khác, chúng tôi thấy những nhóm mười người với “nhà xưởng tồi tàn” thì đều đưa ra nhiều sáng kiến hơn là bộ phận nghiên cứu và phát triển được trang bị đầy đủ, toyota altis hơn các nhóm thiết kế với biên chế hàng trăm người. Chúng tôi thấy nhiều ví dụ về sự cạnh tranh nội bộ, về các nhóm khác nhau giải quyết cùng một việc, về hiện tượng trùng lặp mặt hàng, về những nhân viên lao vào thử nghiệm và hãnh diện chỉ ra các sai lầm có ích của họ. Chúng tôi thấy hàng loạt nhóm nhỏ có chuyên môn, năng động, cải tiến chất lượng hơn so với sự sử dụng theo quy trình của giới quản lý. Chúng tôi cũng nhận thấy có ít sự oto kia cu tiêu chuẩn hoá thủ tục hơn, đồng thời có ý kiến mạnh mẽ hơn “để cho nhân viên thực hiện công việc theo cách họ muốn, nếu cách đó có ý nghĩa và hiệu quả”.

Có lẽ chúng tôi đang phá vỡ một vài nền tảng lý thuyết quan trọng nào đó. Chúng tôi quan sát thấy có nhiều hiện tượng “phân khúc”, nhiều hiện tượng phân nhỏ sự việc thành những phần dễ quản lý hơn Ao phong nu số được công khai thừa nhận. Trong lý thuyết hiện hành, quan niệm “nhỏ thì hữu hiệu” thường được giới hạn trong những cuộc thảo luận về tính đổi mới và sáng tạo của các công ty nhỏ. Tuy nhiên trong phần lớn các công ty thành công vượt trội, chúng tôi gặp nhiều cách tiếp cận đối với việc “phân khúc” xét như là một nguyên lý cơ bản của sự thực hành quản lý hiệu quả. Điều lý thú là, càng nhìn vào hiện tượng đó, chúng tôi càng thấy nó như một cỗ xe chuyên chở hiệu quả cao, cỗ xe tập trung sự thích nghi và sự sống còn. 

Reply