Đừng Tắt điện Trong thi quốc gia

Công ty Điện lực Nhà nước ở Kotawaringin Timur, Trung Kalimantan, được yêu cầu không để dập tắt điện, đặc biệt là trong việc thực hiện các kỳ thi quốc gia vì nó có thể đánh lạc hướng các sinh viên trả lời câu hỏi thi.
“Chúng tôi rất lo lắng vì các dòng điện là không bình thường, chúng tôi mong đợi PLN tắt điện”, xin vui lòng SMAN 2 Sampit, Kodarahim trong Sampit, Thứ Bảy.
LHQ ONLINE: Solo Batik học sinh trung học khi ông gia nhập máy tính của Liên Hiệp Quốc có trụ sở hoặc các thử nghiệm cơ sở máy tính (CBT).  Trong khi đó, Regency Kotim qua Disdik hỏi PT PLN Rayon Sampit dòng điện để không làm dập tắt LHQ diễn ra.
SMAN 2 Sampit là một trong bảy trường ở Đông Kotawaringin những người nắm giữ một thử nghiệm quốc gia kỳ thi dựa trên máy tính hoặc máy tính cơ bản (CBT) tại ngày 04-ngày 12 Tháng Tư. Sáu trường khác cũng đã được tổ chức CBT SMAN 1, SMAN 3, SMKN
1, N 2 Sampit, SMKN Kotabesi và SMKN Cempaga. Trong khi 43 trường khác thực hiện các bài thi quốc gia dựa.
quan ngại tương tự cũng đã được cảm nhận bởi các trường khác, đặc biệt là những người nắm giữ hệ thống thi CBT.Mặc dù tất cả đã chuẩn bị một máy phát điện, nhưng mất điện vẫn làm thận trọng vì nó sẽ can thiệp.
“Mối quan tâm của tôi, nếu những trở ngại xảy ra trong quá trình thực hiện các kỳ thi quốc gia sau này, những đứa trẻ trở nên căng thẳng và tác động tâm lý đối với trẻ em vì nó có liên quan đến tương lai của thương hiệu. Giả sử trong kỳ thi, họ không bị lẫn lộn về các vấn đề kỹ thuật nữa “, Phó Chánh SMAN 3 Sampit nói phụ trách chương trình giảng dạy, Pariyan.

Reply