Đối với tài chính Marijuan, Nisman tai game 9shot

Gần một năm sau cái chết của công tố http://9shot.org/ viên sau đó các trường hợp Amia, Marijuan nói sự kiện “không thể đến không có gì”

Chưởng lý Mỹ William Marijuan biết hôm nay rằng cái chết của đồng nghiệp của ông Alberto Nisman là “to lớn” và trở thành một sự kiện “không thể đến không có gì.”

Một năm sau cái chết của Nisman, Marijuan giải thích rằng “mục đích” của các cuộc diễu hành mà thực ra 18 tháng 2 năm 2015 cùng với các đồng nghiệp khác “là để gợi nhớ” và “đã không được hỏi cho công lý.” “Dĩ nhiên là nó sẽ có được thuận tiện hơn và sẽ là tốt nhất cho tất cả mọi người đã được làm sáng tỏ hoàn toàn vụ việc,” Marijuan nói về nó.

9shot hack

Nói với Radio Mitre, các công tố viên Game 9shot cho mobile của các bạn nhắc nhở thực tế đó là một năm mà không rõ từ Tư pháp và cho biết: “Những phản ánh rằng xứng đáng với chúng tôi là nó là một sự kiện xảy ra toàn xã hội không phải là một thực hiện nhiều hơn và đi. to lớn. Chắc chắn nó là một trong những sự kiện có thể không đến không có gì. ”

Đổi lại, ông giải thích rằng cuộc tuần hành của ngày 18 tháng 2 đã được nhắc nhở vì “lúc đó là một cách to lớn nói xấu các công tố viên Nisman”, trong khi một lần nữa khẳng định rằng “ông đã không được hỏi cho công lý.”

Những phản ó là một sự kiện xảy ra toàn xã Tải ứng dụng game 9shot về máy hội không phải là một thực hiện nhiều hơn và đi. to lớn. Chắc chắn nó là một trong những sự kiện có ánh rằng xứng đáng với chúng tôi là n

Reply