Cuối cùng, các nhà kinh tế học tin tưởng mãnh liệt rằng phúc lợi tăng lên

Cuối cùng, các nhà kinh tế học tin tưởng mãnh liệt rằng phúc lợi tăng lên khi các cá nhân có xe vespa quyền lựa chọn và theo họ, sự cạnh tranh giữa các thị trường là một cơ chế đặc biệt hiệu quả để thực hiện quyền này. Và mặc dù các vấn đề kinh tế đều có tính quy phạm nhưng cách tư duy như một nhà kinh tế học đòi hỏi phải có một phương pháp phân tích tách ra khỏi, hoặc ít nhất là bỏ qua các vấn đề “giá trị”.

Mặc dù có thể không chính xe exciter xác, nhưng kinh tế học tác động trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta và đóng vai trò chủ đạo trong quá trình hoạch định chính sách của chính phủ. Các nhà kinh tế học có ảnh hưởng đối với tất cả các cơ quan chính phủ. Những nhiệm vụ như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trong khi ngăn chặn lạm phát từ lâu đã được xem như trách nhiệm của Đồng hồ nữ giá rẻ các quan chức kinh tế. Hãy nhớ lại câu khẩu hiệu thành công nhất của Bill Clinton trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 1992: “It’s the economy, stupid!” (tạm dịch là: Ngốc ơi, chuyện kinh tế mà!). Thúc đẩy cạnh tranh và hạn chế độc quyền (Bộ Tư pháp), giảm ô nhiễm (Bộ Môi trường) và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Bộ Y tế) là các hoạt động chủ yếu của chính phủ có vai trò kinh tế tối quan trọng. Đúng là rất khó tìm ra bất kỳ quyết định chính trị nào không tác động đến kinh tế, như các vấn đề xã hội, thuế khóa và ngân sách, các vấn đề quốc tế, nông nghiệp hay an ninh quốc gia. Tuy các chính trị gia theo chủ nghĩa hoài nghi hiếm khi có ý định nhờ đến các nhà kinh tế học giải quyết những vấn đề này, nhưng lời khuyên của các nhà kinh tế học vẫn có chỗ đứng quan trọng. 

Reply