Cảnh sát Quận Kobar Giữ Xã hội và Anticipation và xử lý tư tưởng cấp tiến

Những kẻ khủng bố sử dụng các phương thức khác nhau để tuyển dụng những người trẻ tuổi quan tâm đến việc tham gia các tổ chức cực đoan thay mặt cho một sự hiểu biết nhất định.
Trong các thành viên bổ sung của các tổ chức cực đoan ISIS cũng có tuyển dụng mục tiêu nhất định thủ thuật và sử dụng nhiều cách khác nhau và cách tiếp cận với bao nhiêu người sẵn sàng tham gia cùng họ.
Trưởng Analyst Kalteng Cảnh sát Giám Kisnadi'm mô tả sự nguy hiểm của tư tưởng cấp tiến ISIS trước mặt các nhà lãnh đạo cộng đồng và sinh viên trong Mapolres Kotawaringin Tây, thứ Năm (24/03/2016).  BORNEONEWS / MẠC KHẢI KRIDA
Để cho các bạn trẻ ở Tây Kotawaringin (Kobar) không phải là những lời xu nịnh mắc kẹt của các gốc tự do, công an Kobar tổ chức xã hội nguy hiểm Faham nghĩa cấp tiến, trong Mapolres Kobar, thứ Năm (24/03/2016).
Hoạt động như một nguồn lực trong xã hội đó là người đứng đầu phân tích Kalteng Cảnh sát Giám Kisnadi gây nguy hiểm của chủ nghĩa cực đoan để các nhà lãnh đạo cộng đồng và sinh viên trong Kobar.
Theo Kisnadi, hiểu biết các thành viên ISIS của một tôn giáo mà xem xét tư tưởng Hồi giáo chấp nhận họ là chính xác nhất và đó không phải là sefaham họ coi là sai.

Reply