879 sinh viên trong Gumas Follow High School Liên Hợp Quốc hoặc tương đương

KỲ THI Quốc (LHQ) High School (SMA) và Trường Trung Học (SMK) ở Gunung Mas (Gumas) 4-7 tháng 4 năm 2016, tiếp theo là 879 sinh viên.
“Đối với học sinh trung học người mất kỳ thi quốc gia, tổng nghề của 771 108, nâng tổng số lên 879,” Bộ trưởng Bộ Giáo dục (Disdik) Gumas Andang Taruna, thứ Năm (2016/03/31) cho biết.
LOGISTICS LHQ: Thư ký của Văn phòng Giáo dục Gunung Mas Andang Taruna (bên phải), kèm theo các nhân viên khi thấy tấm High School Liên Hợp Quốc, Dạy nghề và gói C trước khi được phân phối, vào thứ năm (2016/03/31).
Ông cho biết, từ số lượng học sinh trung học người dự thi bao nhiêu là 771 người, gồm 21 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Sở Khoa học tự nhiên (IPA) 343 và Sở Khoa học Xã hội (IPS) đạt 407. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc tổ chức học SMA 10 và 1 trường tư thục Công giáo High School, Kuala Period.
“Thí sinh bé trai học cao và trẻ em gái nhiều như 367 404. Đối với SMK lên tới 77 người đàn ông và 31 phụ nữ.
Trong khi CMS đang tiến hành kiểm tra, ba SMK và khu vực tư nhân, “ông giải thích.
Cùng với các trường trung học và dạy nghề của Liên Hợp Quốc, hơn nữa Andang, cũng tiến hành kiểm tra trên bao bì C. Tuy nhiên, chỉ một thời gian khác nhau. Nếu SMA LHQ và SMK tổ chức các buổi sáng, trong khi gói thi C vào ban ngày.
“Thí gói C bao nhiêu là 266 người, gồm 139 nam và 127 nữ.Thí C gói từ bảy Unity Trung tâm Học tập Cộng đồng Nhóm (CLC), “ông giải thích.

Reply